Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT cho toàn thể cán bộ, giáo viên.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT cho toàn thể cán bộ, giáo viên.


Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn cho giáo viên toàn trường.

       Chiều ngày 02/03/2017 trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho 21 đồng chí giáo viên nhà trường. Giảng viên lớp tập huấn là Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn phương pháp xây dựng đề kiểm tra theo TT 22/TT-BGD&ĐT cho giáo viên

          Qua tập huấn, các giáo viên được nâng cao năng lực trong việc xây dựng đề kiểm tra định kì; nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và được rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận;

 Đề kiểm tra định kì phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

– Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

– Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

– Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

                                                                                                                      Nguyễn Thị Thu