Lịch công tác
Thứ hai, ngày 10/05/2021
7 giờ 00

BGH làm việc tại trường 

Tổ chức cho HS lớp 5 khảo sát Tiếng Anh chương trình hệ 10 năm

Thứ ba, ngày 11/05/2021
7 giờ 30

BGH làm việc tại trường

Thứ tư, ngày 12/05/2021
7 giờ 00

BGH làm việc tại trường

Tổ chức Kiểm tra định kì cuối năm cho học sinh toàn trường

Thứ năm, ngày 13/05/2021
7 giờ 00

BGH làm việc tại trường

Tổ chức Kiểm tra định kì cuối năm cho học sinh toàn trường

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08 / 05 / 2021