Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 – 2019.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 – 2019.


Ngày 06/11/2019, trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học  2018 - 2019.

              Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân - vệ sinh môi trường, chiều ngày 06/11/2018, trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2018 - 2019. Trong ngày hội các em được nghe tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Các khối lớp đã được tham gia vào các phần thi như:  phần thi vẽ tranh về chủ đề môi trường  và phần thi rửa tay.

             Ngày hội vệ sinh trường học đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho tất cả các em học sinh, tạo cho các em cơ hội giao lưu, học tập, từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về tuyên truyền, bảo vệ môi trường trong nhà trường.

            Qua ngày hội đã rèn luyện cho các em kỹ năng sống, kỹ năng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, biết thực hành lao động các công trình vệ sinh chung tại trường học, gia đình và giáo dục các em tích cực hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Bên cạnh đó, "Ngày hội vệ sinh trường học" còn nâng cao trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường trong việc tăng cường phối hợp liên ngành và tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác vệ sinh trường học.

Một số hoạt động trong ngày vệ sinh trường học :

Cô Nguyễn Lan Anh - TPT tuyên truyền về vai trò vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

phần thi vẽ tranh về môi trường do các em HS lớp 5A trình bày

Các em HS háo hừng giơ tay trong phần thi kiến thức

Phần thi rửa tay của các em HS lớp 1A

 CTV : Nguyễn Thị Thu