Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II – Năm học 2016 – 2017


      Thực hiện công văn số 801/ PGD&ĐT ngày 09/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016 – 2017;

        Căn cứ thông báo số 281/PGD&ĐT – CMTH ngày 27/3/2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều Thông báo kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2016 – 2017.

        Hôm nay ngày 04/4/ 2017 Trường Tiểu học Thủy An tổ chức thi giữa học kỳ II cho học sinh khối 4+5 kiểm tra môn Tiếng Việt và Toán.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

HS Lớp 5B nghiêm túc làm bài kiểm tra Môn Toán

HS Lớp 5A nghiêm túc làm bài kiểm tra Tiếng Việt

      Qua kỳ kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học trong nhà trường, từ đó có những giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của trường trong năm học tiếp theo.

Nguyễn Thị Thu