Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An hưởng ứng “ Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017’’

Trường Tiểu học Thủy An hưởng ứng “ Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017’’


Sáng  ngày 15/5/ 2017 tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh hưởng ứng " Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017'' với chủ đề hưởng ứng: "Nước sạch và Vệ sinh Môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em".

Nhằm   giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,… trong và xung quanh cơ sở giáo dục. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong nhà trường.

Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm nước , rửa tay sạch trước khi ăn . Vệ sinh môi trường xung quanh lớp học , nhà ở. Phát quang bụi rậm , loại trừ các ổ chứa bọ gậy.Vệ sinh lớp học hàng ngày, nhà ở, lớp học phải thoáng mát sạch sẽ.

 Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường hưởng ứng " Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017''

Đ/c Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Y tế phát động học sinh hưởng ứng " Tuần lễ nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017''

Cô và trò cùng nhau tổng vệ sinh trường

Nguyễn Thị Thu