Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An tổ chức Lễ phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

Trường T’H Thủy An tổ chức Lễ phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.


           Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh,  Phòng Giáo dục và Đào tạo về  thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015. Ngày 8/4/2015  trường Tiểu học Thủy An tổ chức Lễ phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.

          Tham dự buổi lễ có Ông: Nguyễn Viết Giác – Trưởng ban công an xã Thủy An, Ông: Nguyễn Viết Duy – Hội trưởng cha mẹ học sinh và CBGV, NV, học sinh toàn trường.

          Tại buổi phát động cô: Phạm Thị Hà - Tổng phụ trách đội đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường, nhắc nhở phụ huynh và học sinh về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy,  xe đạp điện.  Với các thông điệp "Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ"  "Nhớ lời cô dặn, Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện"  nhắc nhở những bậc làm cha, làm mẹ nhớ đội mũ bảo hiểm  cho con khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Quang cảnh Lễ phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Học sinh phát biểu và ký cam kết

Đại diện Hội trưởng phụ huynh học sinh phát biểu và kí cam kết

Đại diện các lớp kí cam kết

          Lễ phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, vừa khơi gợi tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái trong gia đình, đội mũ bảo hiểm cho con là hành động thương yêu, chăm sóc, bảo vệ con cụ thể, thiết thực nhất của các bậc cha mẹ vừa thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi trước, của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Nguyễn Lan Anh