Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An - Phát động tháng An toàn giao thông và ký cam kết thực hiện tốt về ATGT năm học 2014-2015.

Trường T’H Thủy An - Phát động tháng An toàn giao thông và ký cam kết thực hiện tốt về ATGT năm học 2014-2015.


            Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông để góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự ATGT, mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho cộng đồng. 

          Thực hiện công văn số 2025/SGD&ĐT  về việc triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015. Sáng ngày 08/9/2014, trong Lễ chào cờ đầu tuần sau Lễ khai giảng năm học mới  trường T'H Thủy An đã tổ chức Phát động tháng An toàn giao thông  và Ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao thông năm học 2014-2015 đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          Tại buổi phát động cô: Phạm Thị Hà - Tổng phụ trách đội đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường "Tham gia giao thông văn minh và an toàn"; xây dựng Cổng trường an toàn, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông; đồng thời đại diện các tổ chức, đoàn thể, các lớp trong nhà trường ký cam kết thực hiện tốt về ATGT năm học 2014-2015.

          

   Đ/c: Phạm Thị Hà- TPT đội phát động kí kết thực hiện ATGT

Các em học sinh thực hiện cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định

               Sau buổi phát động trong tiết Sinh hoạt lớp, mỗi em học sinh ký một bản cam kết và sẽ đưa về nhà để cha mẹ các em cùng ký cam kết xác nhận để cùng nhà trường giáo dục con em thực hiện tốt những điều đã cam kết về ATGT trong năm học 2014-2015.

Nguyễn  Lan Anh