Xuất bản thông tin

Tiểu học Thủy An tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017

Tiểu học Thủy An tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017


        Thực hiện kế hoạch năm học 2016- 2017, trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

       Hội thi cấp trường được thực hiện theo quy định chặt chẽ, hành theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên và công văn hướng dẫn của phòng GD&ĐT Đông Triều.

Đ/c Trần Thị Kim Liên - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc Hội thi

       Tổng số 10 giáo viên dự thi ở tất cả các môn học. Mỗi giáo viên tham dự trải qua một bài thi năng lực, một sáng kiến kinh nghiệm, 2 tiết dạy trong chương trình giảng dạy. Hội thi diễn ra một cách công bằng, khách quan. Giáo viên tham dự thi đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao, thể hiện được lực năng sư phạm, trình độ chuyên môn. Các tiết dạy đã thể hiện đổi mới phương pháp dạy học vận dụng  sáng tạo, linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, một phần mô hình trường học mới VNEN, phương pháp dạy Mĩ thuật mới, tích hợp liên môn, giáo dục kỹ năng sống.

Giáo viên tham gia bài thi năng lực

        Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tuyển chọn công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương triện, đồ dùng học tập.

                                             Toàn cảnh hội thi

                                                                                                                     Nguyễn Thị Thu