Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016


Thực hiện kế hoạch số 876/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về triển khai chương trình "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016"

             Sáng ngày 31/10/2016, Trường Tiểu học Thủy An  tổ chức buổi "Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2016". Thông qua buổi tuyên truyền tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện để học sinh hiểu được tầm quan trọng của điện năng, thực trạng và ý nghĩa to lớn trong việc sử dụng tiết kiệm điện hiện nay bằng những việc làm rất nhỏ. 

Đ/c Phạm Thị Hà Tổng phụ trách đội tuyên truyền học sinh

Qua các đợt  tuyên truyền "Tiết kiệm điện tại trường học, năm 2016", đã giáo dục sâu rộng tới toàn thể các em học sinh, nâng cao nhận thức của các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường về cách sử dụng điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời mỗi em học sinh còn là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi về tiết kiệm điện đến gia đình cũng như cộng đồng nơi các em cư trú.

Nguyễn Thị Thu