Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn Khoa học lớp 4.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn Khoa học lớp 4.


          Nhằm phát triển khả năng nhận thức của học sinh một cách khoa học nhất, giúp các em nắm bắt kiến thức bằng cách tự đặt mình vào tình huống thực tế, từ đó khám phá ra bản chất vấn đề thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu.

          Chiều ngày 25/3/2015, trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức chuyên đề dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" môn Khoa học lớp 4.

          Đến dự và chỉ đạo chuyên đề có đ/c Trần Thị Kim Liên - Hiệu trường nhà trường, đ/c Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường, và toàn bộ giáo viên trong trường đều có đầy đủ.

          Hội nghị đã được nghe  báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường về công tác chỉ đạo việc áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn TNXH, Khoa học. Thay mặt cho các đồng chí giáo viên trong tổ 4+5, đ/c Trần Thị Liên báo cáo về công tác chỉ đạo dạy học theo quy trình 5 bước của phương pháp "Bàn tay nặn bột".

         Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã dự  tiết dạy thực nghiệm của đ/c Bùi Thị Viên bài : Ánh sáng. Trong tiết học, các em học sinh tích cực quan sát, thảo luận, thí nghiệm, nghiên cứu, tổng hợp phân tích thông tin để tìm ra kiến thức của bài.

         Hội nghị chuyên đề là dịp để các đồng chí giáo viên trong trường thảo luận, trao đổi một cách cởi mở, chân thành  tìm ra con đường giải quyết vấn đề khoa học và chính xác nhất. Tin tưởng rằng, sau buổi chuyên đề này, giáo viên trong trường sẽ tự tin hơn trong việc áp dụng phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" nói riêng và đổi mới phương pháp dạy học nói chung.

Nguyễn Lan Anh

 Một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo chuyên đề dạy theo phương pháp BTNB

Đ/c Trần Thị Liên tổ trưởng tổ 4+5 báo cáo về quy trình các bước dạy theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" môn TNXH lớp 4

Tiết dạy thực nghiệm của đ/c Bùi Thị Viên bài : Ánh sáng

HS khám phá qua các vật thí nghiệm