Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề cấp tổ “ Một số biện pháp dạy học có hiệu quả môn chính tả lớp 1.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề cấp tổ “ Một số biện pháp dạy học có hiệu quả môn chính tả lớp 1.


    Ngày 19/4/2018. Trường TH Thủy An đã tổ chức chuyên đề cấp tổ " Một số biện pháp dạy học có hiệu quả môn chính tả lớp 1.

     Nhằm tạo điều kiện để giáo viên được nghiên cứu, thảo luận, trao đổi những phương pháp, nghiệp vụ sư phạm trong việc dạy chính tả cho học sinh. Thúc đẩy phong trào thi đua rèn chữ viết đẹp, nhằm nâng cao hiệu quả giữ vở sạch, viết chữ đẹp đồng thời nâng cao hiệu quả dạy và học trong nhà trường.

     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo viên nhà trường đã nghe đồng chí Dương Thanh An – Tổ trưởng tổ 1 báo cáo về quy trình, phương pháp giảng dạy phân môn Chính tả , BGH và GV tổ 1 dự tiết dạy minh họa của đ/c Trần Thị Ngọc Ánh – Lớp 1B với bài :  "Mèo con đi học"; sau tiết dạy cả tổ cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận, thống nhất về quy trình, phương pháp lên lớp, cách hướng dẫn học sinh viết chính tả.

      Chuyên đề cấp tổ tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ.

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:

Cô Trần Thị Ngọc Ánh - GVCN lớp 1B - Hướng dẫn HS trong giờ chính tả

Hs hăng hái phát biểu trong giờ học

Đồng chí Dương Thanh An - Tổ trưởng Tổ 1 đọc báo cáo chuyên đề

CTV : Nguyễn Thị Thu