Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An Hưởng ứng cuộc thi giao thông thông minh năm 2012

Trường Tiểu học Thủy An Hưởng ứng cuộc thi giao thông thông minh năm 2012


Sáng nay, ngày 18 tháng 11 năm 2012, Trường Tiểu học Thuỷ An đã tổ chức cuộc thi "Giao thông thông minh quý I" cho 30 em học sinh đại diện cho 296 học sinh trong toàn trường.

Cuộc thi "Giao thông thông minh" thi theo hình thức trắc nghiệm, với các kiến thức cơ bản về An toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kiến thức pháp luật về đảm bảo ATGT, kiến thức về biển báo, tín hiệu ATGT, các kỹ năng khi tham gia giao thông để an toàn, kỹ năng nhận biết tình huống giao thông nguy hiểm, các kiến thức cơ bản về khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

Đây là cuộc thi nhằm giáo dục nhận thức, ý thức, kỹ năng, thái độ, hành vi của học sinh về trật tự ATGT. Qua đó tác động đến các tầng lớp tham gia giao thông, hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Chắc chắn sau khi tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh" các em là những tuyên truyên viên tích cực tới gia đình, cộng đồng, xã hội góp phần xây dựng nền tảng văn hóa giao thông cho đất nước.

                                                                CTV: Lan Anh