Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An - Đón đoàn thanh tra toàn diện năm học 2015- 2016.

Trường Tiểu học Thủy An - Đón đoàn thanh tra toàn diện năm học 2015- 2016.


     Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016 của phòng GD&ĐT, Từ ngày 10/12/2015 đến hết ngày 11/12/2015 đoàn thanh tra PGD& ĐT thị xã Đông Triều về thanh tra toàn diện trường Tiểu học Thủy An với các nội dung kiểm tra:

        1. Quản lý, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (về Đội ngũ; CSVC; Công nghệ thông tin).

       2. Việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

       3. Hoạt động sư phạm của tổ, khối chuyên môn, hoạt động sư phạm của giáo viên.

       4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Đồng chí: Nguyễn Thị Hường- Phó trưởng PGD&ĐT đánh giá kết quả thanh tra

          Kết thúc đợt thanh tra Đoàn thanh tra đã tư vấn, thúc đẩy thêm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từng bước thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của ngành và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nguyễn Lan Anh