Asset Publisher

Trường T’H Thủy An tổ chức hưởng ứng “ Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực” năm 2018.

Trường T’H Thủy An tổ chức hưởng ứng “ Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực” năm 2018.


          Thực hiện chỉ đạo công văn số 1135 ngày 01/11/2018 của Phòng giáo dục thị xã Đông Triều về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

        Sáng ngày 9/11/2018 Trường Tiểu học Thủy An tồ chức hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

        Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên đã được nghe cô Nguyễn Thị Mai Hạnh – Chủ tịch công đoàn nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đắng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. các nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới, các điểm mới của Luật Trẻ em; nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

      Cô Nguyễn Thị Mai Hạnh – Chủ tịch công đoàn nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

Học sinh lắng nghe tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

         Từ những kết quả đạt được của buổi tuyên truyền,trong thời gian tới nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người về bảo vệ, chăm sóc trẻ em , về bình đẳng giới và phát huy vai trò, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới để thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

                                                                                                      CTV: Nguyễn Thị Thu