Asset Publisher

Tiểu học Thủy An - kiểm tra học kỳ II năm học 2012 – 2013

Tiểu học Thủy An - kiểm tra học kỳ II năm học 2012 – 2013


Thực hiện theo kế hoạch Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều trườngTiểu học Thủy An đã tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2012 – 2013. Vào sáng ngày 09/5, lớp 4 và 5 kiểm tra môn Toán và Khoa, lớp 3 kiểm tra môn Toán; sáng ngày 10/5, lớp 3, 4, 5 kiểm tra môn Tiếng Việt, riêng khối 4, 5 kiểm tra thêm hai môn Sử và Địa. Đối với lớp 1 và 2 chiều ngày 09/ 5 kiểm tra môn Tiếng Việt, lớp 3 và 4 kiểm tra môn tiếng Anh; chiều ngày 10/5 kiểm tra môn Toán lớp 1, 2.

               Tham dự kiểm tra cuối kỳ II  có 298 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5. Đối với lớp 5 kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử và Địa; lớp 4 kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử và Địa, tiếng Anh; học sinh lớp 3 kiểm tra 3 môn:  Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh;  học sinh lớp 1, 2 kiểm tra hai môn: Toán và Tiếng Việt.

Học sinh làm bài nghiêm túc

Qua kỳ kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học trong nhà trường, từ đó có những giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của trường trong năm học tiếp theo.

Nguyễn Lan Anh