Asset Publisher

Tiểu học Thủy An - kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2015 – 2016.

Tiểu học Thủy An - kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2015 – 2016.


        Thực hiện theo kế hoạch Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2015 – 2016. Ngày 11- 12 tháng 5 kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán,  Khoa, Sử và Địa. đối với các lớp trong toàn trường, sáng ngày 13/5 kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5.

        Tham dự kiểm tra cuối kỳ II  có 293 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5. Đối với lớp 5 kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử và Địa, Tiếng Anh, Tin học; lớp 4 kiểm tra các môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử và Địa, tiếng Anh, Tin học; học sinh lớp 3 kiểm tra 3 môn:  Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh, Tin học;  học sinh lớp 1, 2 kiểm tra hai môn: Toán và Tiếng Việt.

 

Học sinh làm bài nghiêm túc

        Qua kỳ kiểm tra đã đánh giá chất lượng dạy và học trong nhà trường, từ đó có những giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của trường trong năm học tiếp theo.

Nguyễn Lan Anh