Asset Publisher

T'H Thủy An tổ chức Hội nghị chuyên đề dạy học môn Toán theo mô hình trường học Việt Nam mới.

T'H Thủy An tổ chức Hội nghị chuyên đề dạy học môn Toán theo mô hình trường học Việt Nam mới.


        Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 08/3 âm lịch và hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nhằm đáp ứng được nhu cầu đổi mới công tác giáo dục trong nhà trường năm học 2014-2015, chiều ngày 23/4/2015, Trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức chuyên đề dạy môn Toán lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam VNEN.

        Tham dự chuyên đề gồm toàn thể cán bộ, giáo viên và 25 em học sinh lớp 3A. Trong buổi chuyên đề đồng chí Nguyễn Thị Thảo – Phó Hiệu trưởng báo cáo công tác chỉ đạo dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam VNEN. Tiếp đó  đ/c Nguyễn Thị Vân Anh – Tổ trưởng tổ 2-3 trình bày báo cáo công tác dạy và học môn Toán theo phương pháp dạy học của mô hình VNEN.

        Hội nghị được tham dự tiết dạy môn Toán  "Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số". Hội nghị tham gia đánh giá tiết dạy hết sức sôi nổi. Nội dung đánh giá không tập trung nhiều đến việc đánh giá hoạt động của giáo viên mà tập trung đánh giá quá trình học, kết quả học của học sinh. Việc đánh giá dựa vào các bước lên lớp của bài học, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của mỗi nhóm và mỗi học sinh, tập trung vào ý thức, thái độ, sự tự giác, tích cực tham gia và kết quả đạt được của học sinh.

       Hội nghị chuyên đề dạy học môn Toán theo mô hình trường học Việt Nam mới thành công tốt đẹp. Qua chuyên đề, giúp giáo viên thấy rõ hơn sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học.

Nguyễn Lan Anh

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

Đ/c: Nguyễn Thị Thảo- phó hiệu trưởng báo cáo công tác chỉ đạo dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam VNEN

Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh – Tổ trưởng tổ 2-3 trình bày báo cáo công tác dạy và học môn Toán theo phương pháp dạy học của mô hình

Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh dạy môn Toán  "Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số"