Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tuyên truyền “ Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tuyên truyền “ Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”


Thực hiện kế hoạch số 899/KH-PGD&ĐT ngày 04/10/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc tổ chức thực hiện ‘' Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam'' năm 2016. Sáng ngày 07/10/2016  Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam tới toàn thể cán bộ Giáo viên và học sinh toàn trường.`

          Đồng chí Nguyễn Thị Thảo – PHT nhà trường đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong trường hiểu được ý nghĩa của " Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam". Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật, và cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Thông qua ngày này để tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cộng đồng được tập trung và có ý nghĩa hơn.

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PHT Tuyên Truyền

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể có thể xây dựng các mô hình, cách thức tuyên truyền pháp luật để kêu gọi nhân dân đồng sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Như vậy, Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là ngày phát động toàn dân tuân thủ pháp luật mà còn là một sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Nguyễn Thị Thu