Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ, giáo viên nhà trường

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ, giáo viên nhà trường


Thực hiện Kế hoạch số 2639/KH-SGD&ĐT ngày 17/10/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc tập huấn thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT; Ngày 05 tháng 11 năm 2016, trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

 

          Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên toàn trường đã có mặt đầy đủ tham dự buổi tập huấn Thông tư 22 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thảo - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường.

        Giáo viên đã thảo luận và chuẩn bị các vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong Thông tư 22 để trao đổi, chia sẻ trong quá trình tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn.

Đ/c Nguyễn Thị Thảo - PHT Tập huấn TT 22 Cho Cán bộ GV

Sau buổi sinh hoạt chuyên môn cán bộ giáo viên nhà trường nhận thấy rõ sự sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh tiểu học trong Thông tư số 22 so với Thông tư 30. Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn đầy bổ ích và có chất lượng nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường hiểu và nắm vững cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT – BGDĐT.

Nguyễn Thị Thu