Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017


Thực hiện Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về " Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

        Sáng nay, ngày 20/02/2017, trường Tiểu học Thủy An tổ chức Hôi nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

      Đồng chí Trần Thị Kim Liên – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và nội dung phát động thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm 2017 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng chí Trần Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường triển khai công văn  số 148 Phòng giáo dục

           Sau khi nghe triển khai tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đồng ý nghiêm túc thực hiện  và ký cam kết KH số 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và phát động thi đua của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết nghiêm túc thực hiện KH số 19/KH-UBND và nội dung phát động thi đua ngành Giáo dục năm 2017

                                                                                                                          Nguyễn Thị Thu