Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An tổ chức tuyên truyền “ Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Trường T’H Thủy An tổ chức tuyên truyền “ Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”


          Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, học sinh.

         Sáng ngày 30/10/2017  Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam tới toàn thể cán bộ Giáo viên và học sinh toàn trường.`

          Đồng chí Nguyễn Thị Hiền– TPT Đội đã tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong trường hiểu được ý nghĩa của " Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam". Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân hiểu thêm về hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam, trang bị những kiến thức về các quy định an toàn giao thông, về cách phòng chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử trong cuộc sống, rèn kĩ năng sống cho học sinh; nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật cho mọi người trong xã hội; tăng cường nhận thức cho học sinh về vai trò của luật pháp trong đời sống để từ đó phát huy được tính tích cực, tự giác học tập tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đ/c: Nguyễn Thị Hiền - TPT Đội tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Đ/c: Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên y tế tuyên truyền 

      Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ giáo viên, học sinh trong trường học, ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc, tạo chuyển biến căn bản, tuân thủ chấp hành pháp luật.

CTV: Nguyễn Lan Anh