Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Trường T’H Thủy An phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.


          Thực hiện Công văn số 2352/SGD&ĐT-CTTT ngày 19/9/2016 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, Sáng thứ 2 ngày 26 tháng 9 năm 2016 trường Tiểu học Thủy An triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

             Tại buổi phát động đồng chí: Nguyễn Thị Hiền nhân viên y tế đã triển khai và tuyên truyền tới cán bộ giáo viên học sinh toàn trường về các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển của đất nước, tôn vinh những giá trị của thiên nhiên đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của bảo vệ môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng kiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên.

           Sau buổi tuyên truyền là hành động thiết thực giáo viên và học sinh cùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh  khuôn viên nhà trường, lớp học dọn vệ sinh xung quang trường học, thu gom và sử lí rác thải...tại địa phương

   Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền nhân viên y tế đã triển khai và tuyên truyền tới cán bộ giáo viên học sinh toàn trường về các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Các em học sinh tham gia quét dọn vệ sinh trường học và sử lí rác thải

            Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là một trong các hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi người hãy chung tay góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện "Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng và góp một phần nhỏ trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch- đẹp ".

Nguyễn Lan anh