Xuất bản thông tin

Tiểu học Thủy An tổ chức kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT

Tiểu học Thủy An tổ chức kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT


               Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều sáng ngày 07/03/2014 trường Tiểu học Thủy An tổ chức kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT của giáo viên vào dạy học . 

Trong buổi kiểm tra các đ/c giáo viên được đ/c Nguyễn Thị Thảo – Phó HT nhà trường phụ trách CNTT triển khai thi 03 nội dung sau:  

+ Soạn thảo văn bản

+ Truy cập mạng Internet

+ Soạn giáo án điện tử

Các đ/c giáo viên hăng say thực hiện nội dung kiểm tra của mình. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT sáng tạo, khoa học, hiệu quả trong dạy và học.

Giáo viên thực hiện nội dung thi nghiêm túc

          Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà BGH nhà trường đặt ra trong năm học này. Qua đó giúp cán bộ và giáo viên trong Nhà trường phát huy khả năng ứng dụng CNTT đồng thời tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho bản thân, góp phần vào sự thành công trong công tác quản lý và dạy học của nhà trường trong năm học 2013-2014.

 

CTV: Nguyễn Lan Anh