TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU, VƯỢT KHÓ, TẬN TỤY HY SINH, HẾT LÒNG CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”.  

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Mới nhất