Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2017

Trường Tiểu học Thủy An tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2017


Thực hiện công văn số: 228/PGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2017 V/v: Tăng cường phối hợp với đơn vị y tế phường ( xã ) trong công tác phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người. Sáng ngày 23/3/2017 trường Tiểu học Thủy An tuyên truyền thông phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trong trường học.

Tại buổi tuyên truyền cô Nguyễn Thị Hiền – Nhân viên y tế  đã tuyên truyền đến toàn bộ CB,GV, NV và toàn thể các em học sinh toàn trường về cách phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2017.

Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền:

Cô Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên y tế tuyên truyền các dịch bệnh

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Nguyễn Thị Thu