Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn " Dạy học STEM "

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức tập huấn " Dạy học STEM "


       Sáng ngày 06/8/2018, Trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức tập huấn"Dạy học STEM'' cho toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.

       Tại buổi tập huấn, đồng chí Bùi Thị Tuyết- PHT nhà trường đã  báo cáo về công tác chỉ đạo dạy học theo phương pháp STEM của nhà trường trong năm học 2018-2019.

Đ/c Bùi Thị Tuyết - PHT nhà trường chỉ đạo dạy học STEM

       Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu để từ đó phát triển các năng lực trong lĩnh vực STEM và khả năng cạnh tranh trong nền kinh kế mới".

       Học sinh được trang bị năng lực kỹ thuật thì sẽ có khả năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp, kết hợp để biết cách làm thế nào cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) nhằm có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra học sinh còn có khả năng nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.  Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết.Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh đã tự đặt câu hỏi, đề xuất các phương án thực nghiệm, quan sát, ghi chép và rút ra được kết luận. Như vậy, từ thực tiễn quan sát, thực hành …các em học sinh đã tự hình thành được kiến thức mới cho mình.

      Sau khi buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ,  giáo viên nhà trường đã cùng trao đổi, thảo luận và rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân trong việc dạy STEM.

CTV : Nguyễn Thị Thu