Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017- Chủ đề : “70 năm ngày thương binh – liệt sĩ trên con tem bưu chính”.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017- Chủ đề : “70 năm ngày thương binh – liệt sĩ trên con tem bưu chính”.


           Sáng ngày 18/4/2017 Trường Tiểu học Thủy An phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính với chủ đề "70 năm ngày thương binh – liệt sĩ trên con tem bưu chính".

           Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích, là dịp để các em học sinh tìm hiểu thể hiện vốn tri thức, hiểu biết của mình về lịch sử hào hung của dân tộc, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc. Thông qua cuộc thi này, các em không chỉ hiểu rõ thêm về truyền thống 70 năm ngày thương binh-liệt sĩ và công tác đền ơn đáp nghĩa của dân tọc, mà còn hướng đến những việc làm cụ thể đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào dân tộc và hun đúc cho các em tình yêu quê hương, đất nước, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của lớp măng non trong thời kì mới.

Cô Phạm Thị Hà - Tổng phụ trách đội phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017

Hs toàn trường chú ý lắng nghe cô tổng phụ trách phát động cuộc thi tìm hiểu và sưu tập tem

                                                                                                              -  Nguyễn Thị Thu   -