Asset Publisher

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề cấp trường “ Nâng cao hiệu quả SHCM thông qua hình thức tổ chức mới.

Trường Tiểu học Thủy An tổ chức chuyên đề cấp trường “ Nâng cao hiệu quả SHCM thông qua hình thức tổ chức mới.


Ngày 29/3/2018, Trường Tiểu học Thủy An  tổ chức chuyên đề cấp trường về "" Nâng cao hiệu quả SHCM  thông qua hình thức tổ chức mới."

     Nhằm  tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được nghiên cứu , thảo luận, trao đổi những phương pháp, nghiệp vụ sư phạm trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo viên nhà trường đã nghe các báo cáo về quy trình, phương pháp giảng  môn  TNXH , đóng góp ý kiến cho tiết dạy minh họa của đ/c Ngô Thị Ngân – Lớp 3C với bài :  "Chim"; cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận, thống nhất về quy trình, phương pháp lên lớp, cách khai thác kiến thức, đặc biệt là cách tổ chức lớp học. Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh khó khăn về học tập.       

      Chuyên đề cấp trường : " Nâng cao hiệu quả SHCM  thông qua hình thức tổ chức mới." Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ.

 Sau đây là một số hình ảnh:

 

Học sinh hào hứng trong giờ học

Đ/c Ngô Thị Ngân với bài dạy '' Chim" Môn TNXH

Đ/c Bùi Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo SHCM

                                                                                                              CTV: Nguyễn Thị Thu