Asset Publisher

Trường T'H Thủy An - Kiểm tra thư viện năm học 2013-2014.

Trường T'H Thủy An - Kiểm tra thư viện năm học 2013-2014.


    Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Đông triều về việc thực hiện công tác kiểm tra thư viện, thiết bị giáo dục năm học 2013- 2014.

   sáng ngày 06/1/2014, trường Tiểu học Thủy An đón đoàn thanh tra phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về kiểm tra thư viện năm học 2013-2014.

   Về kiểm tra thư viện chuẩn có đ/c Lê Xuân Phồn chuyên viên tiểu học, đ/c Nguyễn Liên Hương chuyên viên tiểu học và 2 đ/c: Vũ Thị Thu Hương, đ/c Lê Thị Hường cán bộ thư viện.

         Tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kiểm tra các nội dung như: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo của nhà trường đối với công tác thư viện, Nội quy thư viện, Nội quy phòng đọc, Bảng hướng dẫn CBGV & HS sử dụng tài liệu, sổ sách, hồ sơ...

Đoàn kiểm tra đánh giá, nhận xét, góp ý về công tác thư viện.

        Qua buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã có những ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý về công tác thư viện, hướng dẫn các đ/c nhân viên thư viện có thêm được kinh nghiệm về nghiệp vụ để điều hành hoạt động TV,  góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong năm học 2013-2014.

CTV: Nguyễn Lan Anh