Asset Publisher

Thời khoá biểu năm học 2011-2012

Thời khoá biểu năm học 2011-2012


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY ANTHỜI KHOÁ BIỂUTHỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2011 - 2012BUỔI SÁNG       BUỔI CHIỀU
Học kỳ 2Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012
THỨTIẾT1A1B1C2A2B3A3B3C4A4B5A5BTHỨTIẾT1A1B1C2A2B3A3B3C4A4B5A5B
21Chào cờ Chào cờ Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ21T. ViệtT. ViệtT. ViệtToánT. ViệtT. Việt  T. ViệtT. ViệtTin họcT. Anh
2Â.nhạc Toán Đạo đứcT. AnhMĩ thuậtToánTập đọcToánThể dụcToán2T. ViệtT. ViệtToánÂm nhạcÂm nhạcToán  ToánToánTin họcÂ. nhạc
3   T. Anh Đạo đức ToánToánToánMĩ thuậtToánKhoaĐạo đứcTập đọc3ToánToánÂm nhạcTập đọcToánÂm nhạc  Đạo đứcĐạo đứcT. AnhTin học
4T. Việt T. Việt Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcThể dụcT. AnhTập đọcThể dục4Đạo đứcT. Anh Tập đọc        
5Toán T. Việt Tập đọcK.chuyệnK.chuyệnK.chuyệnKhoa họcTập đọcToánĐạo đức5Toán           
31 T. ViệtToán T. AnhMĩ thuậtToánTập đọcK.chuyệnThể dụcToánToán31T. ViệtT. Việt Toán Tin họcT. AnhT. Việt  ToánToán
2 ToánT. Anh ToánThể dụcÂm nhạcToánchính tảChính tảChính tảKhoa học2T. ViệtT. Việt T. Anh T. ViệtTin họcToán  T. ViệtT. Việt
3 Âm nhạcT. Việt Mĩ thuậtTập đọcĐạo đứcÂm nhạcToánToánKhoaChính tả3Thủ côngToán Chính tả ToánTin họcT. Anh  K.chuyệnLịch sử
4 Đạo đứcT. Việt Chính tảChính tảTập đọcChính tảÂm nhạcK.chuyệnKĩ thuậtLTVC4ToánThủ công K.chuyện        
5    K.chuyệnToánChính tảĐạo đứcKhoa họcLịch sử  5   Đạo đức        
41T. Anh T. Việt ToánMĩ thuậtLTVCThể dụcMĩ thuậtÂ. nhạcĐịa lýTập đọc41ToánT. ViệtToánMĩ thuậtT. Việt T. Anh Kĩ thuậtTin họcToánToán
2T. Việt T. Việt Tập đọcThể dụcToánToánToánMĩ thuậtÂ. nhạcToán2T. ViệtT. ViệtThủ côngToánToán Toán T. AnhTin họcT. ViệtT. Việt
3T. Việt Toán Thể dụcTập đọcThể dụcT. AnhTập đọcToánToánThể dục3T. ViệtMĩ thuậtTiếng ViệtTập đọc Thủ công T. Việt T.AnhKhoaLịch sửK.Chuyện
4Toán Thể dục LTVCChính tảTNXHLTVCT.L.VănTập đọcTập đọcĐịa lí4Mĩ thuậtToán LTVC        
5     ToánT.AnhTNXHLịch sửT.L.Văn  5            
51 T. ViệtToán Tập viếtThủ côngT. AnhThể dụcLTVCLTVCThể dụcToán51T. ViệtT. Việt Tập viết T. AnhT. ViệtTin học    
2 T. ViệtTNXH ToánToánToánToánThể dụcĐịa lýKhoa họcLTVC2T. ViệtT. Việt Thủ công T. AnhToánTin học    
3 ToánT. Việt Thể dụcĐạo đứcT.Làm vănT. AnhToánToánToánT. L .Văn3TNXH Toán Toán Tin họcThủ côngT. Anh    
4 T. AnhT. Việt TNXHTập viếtTập viếtTập viếtĐịa lýThể dụcT. L .VănKhoa học4ToánTNXH Thể dục        
5        T.Việt Kỹ thuậtLTVCKĩ thuật5            
61  T. ViệtToánToánToánTNXHTNXHToánT.AnhMĩ thuậtToán61Sinh hoạtT. ViệtT. AnhToánToán  Thủ côngToánLTVCLTVCTin học
2  T. ViệtT.ViệtChính tảChính tảThể dụcToánLTVCT. L .VănT.AnhMĩ thuật2T. ViệtT. ViệtT. ViệtChính tảT. Anh  ToánTin họcT.ViệtT. ViệtToán
3  Mĩ thuậtTNXHT.L.VănT.L.VănChính tảChính tảT.L.VănToánToánT.Anh3TNXH Thể dụcToánT.AnhT. Việt  T.ViệtTin họcToánToánT. Việt
4  Sinh hoạtThể dụcSinh hoạtTNXHToánT.L.VănSinh hoạtSinh hoạtT.L.VănT.L.Văn4ToánS.hoạt T. L. Văn        
5     Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt  Sinh hoạtSinh hoạt5   Sinh hoạt