Asset Publisher

Lịch trực Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

Lịch trực Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 12 tháng 02 năm 2015

LỊCH PHÂN CÔNG CBGVNV TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI

NĂM 2015

TT

Ngày tháng trực Tết

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

16/02/2015

( 28/12 AL )

Nguyễn Thị Thảo

Trần Thị Dịu

P. hiệu trưởng

Giáo viên

01214107172

01662344904

2

17/02/2015

( 29/12 AL )

Trần Thị Liên

Nguyễn Thị Thu

TT Tổ 4,5

Nhân viên

0936658798

01639749837

3

18/02/2015

( 30/12 AL )

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Lan Anh

Hiệu trưởng

Giáo viên

0902259638

01219252686

4

19/02/2015

( 01/01 AL )

Nguyễn Thị Thảo

Trần Thị Thanh Huyền

P. hiệu trưởng

BT Đoàn TN

01214107172

0988393791

5

20/02/2015

( 02/01 AL )

Trần Thị Kim Liên

Phạm Thị Hà

Hiệu trưởng

TPT Đội

0902259638

0985400879

6

21/02/2015

( 03/01 AL )

Nguyễn Thị Đức

Nguyễn Thị Mai Hạnh

TT Tổ VP

Giáo viên

0913694201

0333670220

7

22/02/2015

( 04/01 AL )

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Hiền

TT Tổ 4,5

Nhân viên

0333604278

0333670220

8

23/02/2015

( 05/01 AL )

Hoàng Thị Viễn

Vương Thị Thúy Hà

TT Tổ 4,5

Giáo viên

01685562820

01639221185

9

24/02/2015

( 06/01 AL )

Tổ chức Tết trồng cây

Gặp mặt đầu xuân

Toàn thể

CBGVNV

 

10

25/02/2015

( 07/01 AL )

Bùi Thị Viên

Trần Thị Ngọc Ánh

CTCĐCS

Giáo viên

01684348757

0987360162

11

26/02/2015

( 08/01 AL )

Nguyễn Thị Hải Vân

Dương Thanh An

Giáo viên

Giáo viên

01232288368

0978929168

12

27/02/2015

( 09/01 AL )

Vũ Ngọc Bích

Vũ Thùy Linh

Giáo viên

Giáo viên

01667793681

01694375033

13

28/02/2015

28/02; 01/3/2015

Thứ 7 & Chủ nhật

 

14

16/02/2015

( 12/01 AL )

Trần Văn Thưởng

Bảo vệ điểm chính

01694971121

15

16/02/2015

( 12/01 AL )

Nguyễn Viết Kiên

Bảo vệ điểm  lẻ

01228319844

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          ( Đã ký)

                                                                                                 Trần Thị Kim Liên