Asset Publisher

Kiêm tra công tác y tế trường học năm 2014 tại trường T’H Thủy An

Kiêm tra công tác y tế trường học năm 2014 tại trường T’H Thủy An


Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2014 trường Tiểu học Thủy An được đón đoàn Trung tâm Y tế dự phòng, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều về kiểm tra y tế học đường năm học 2013-2014.

          Đoàn kiểm tra gồm 04 thành viên, do đồng chí Lê Xuân Phồn chuyên viên phòng Giáo dục làm trưởng đoàn, bà: Nguyễn Thị Như Quỳnh, bà: Nguyễn Hải yến cán bộ trung tâm y tế, bà: Nguyễn Thị Linh cán bộ y tế xã Thủy An.

         Đoàn kiềm tra làm việc với nhà trường

 

 

           Đoàn đã kiểm tra các  nội dung sau: Hồ sơ sổ sách về y tế học đường, công tác tuyên truyền, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, công tác vệ sinh trường học lớp học, khám sức khỏe định kỳ và sơ cứu ban đầu, trang thiết bị thuốc sơ cứu, chữ thập đỏ…Nhà trường đã nhận được đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại tốt các nội dung kiểm tra.

                                                                                               CTV: Lan Anh