Asset Publisher

Chi bộ trường T'H Thủy An học Nghị quyết TW đảng lần thứ 9

Chi bộ trường T'H Thủy An học Nghị quyết TW đảng lần thứ 9


          Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đông Triều. Theo sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, ngày 13/10/2014 chi bộ trường Tiểu học Thủy An cùng với toàn bộ đảng viên xã Thủy An học nghị quyết TW  Đảng lần thứ 9 khóa XI 

CTV: Lan Anh