Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An tổ chức tập huấn chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015-2016.

Trường T’H Thủy An tổ chức tập huấn chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015-2016.


          Bồi dưỡng chuyên môn hè là việc làm thường niên của cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường giúp nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật và bổ sung những cái mới trong quản lý và dạy học.

          Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT thị xã Đông Triều về việc bồi dưỡng chuyên môn hè cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học, Trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè cho 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường từ ngày 05-10/8/20115. Đợt tập huấn diễn ra với các nội dung: Tìm hiểu cách học sinh tự học, giáo viên tổ chức, hướng dẫn, đánh giá học sinh học, kỹ năng của giáo viên trên lớp. Điều chỉnh, bổ sung bài hướng dẫn học thông qua nghiên cứu bài học. Giải quyết khó khăn, vướng mắc về đánh giá học sinh theo TT 30. Tìm hiểu về sinh hoạt chuyên môn; Hội đồng tự quản; trường học và cuộc sống. Giới thiệu kỹ thuật quay video lớp học.

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hạnh hướng dẫn CBGV cách quay video lớp học

           Đợt tập huấn diễn ra một cách nghiêm túc, không khí lớp học sôi nổi, cởi mở, thân thiện. Tin tưởng rằng với lòng say mê, ham học hỏi của cán bộ, giáo viên trong nhà trường sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học 2015-2016.

Nguyễn Lan Anh