Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học"

Trường T’H Thủy An tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học"


              Nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng.

             Sáng ngày 29/04/2014 trường Tiểu học Thủy An đã tổ chức " Ngày hội vệ sinh trường học" nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực của các em học sinh về việc vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, tại gia đình và cộng đồng .

           Trong ngày hội đ/c: Trần Thị Kim Liên - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc và nêu nội dung chương trình trong ngày hội.  Sau phần khai mạc ngày hội, các em được nghe tuyên truyền về ý nghĩa của việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và tham gia nhiều hoạt động như: tham gia trả lời với những câu hỏi kiến thức, Tiểu phẩm, Vẽ tranh, thực hành các bước rửa tay với xà phòng và đưa ra các thông điệp về Vệ sinh cá nhân - Vệ sinh môi trường. Qua các phần thi các em được thể hiện những hiểu biết của mình qua những kỹ năng thực hành cụ thể, và nhìn chung các em tham gia rất hào hứng tích cực và đạt hiệu quả.

 

Đ/c: Trần Thị Kim Liên - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc và nêu nội dung chương trình trong ngày hội

Các đội tham gia phần thi vẽ và bình tranh theo chủ đề vệ sinh cá nhân, Vệ sinh trường học

 

Tiểu phẩm: Bài học nhớ đời của lớp 4A

 

Phần thi 6 bước Rửa tay với xà phòng

 Đ/c: Trần Thị Kim Liên - Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các lớp đạt giải nhất

          Ngày hội là một trong những hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của các em học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo tinh thần thông điệp “Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta - Hãy làm tốt hơn nữa vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng”; “Hãy tự bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ ngôi nhà chung của giáo dục luôn được thân thiện, an toàn”.

CTV: Lan Anh