Xuất bản thông tin

Trường T’H Thủy An hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Trường T’H Thủy An hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


          Hưởng ứng  Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững". Sáng thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2017 trường Tiểu học Thủy An triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

           Sau buổi tuyên truyền là hành động thiết thực giáo viên và học sinh cùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh  khuôn viên nhà trường, lớp học dọn vệ sinh xung quanh trường học, thu gom và sử lí rác thải...

         

Đoàn Thanh niên phát quang bụi rậm và khơi thông cống rãnh

Giáo viên và học sinh toàn trường vệ sinh xung quanh trường học

          Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là một trong các hoạt động nhằm giáo dục  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe giữ gìn môi trường xanh - sạch- đẹp.

CTV: Nguyễn Lan Anh