Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

SỐ: 13/TB-Tr TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy An, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 
THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

* Trọng tâm công tác tháng 11/2012

- Tổ chức thao giảng, thi văn nghệ, thi hoa điểm 10 chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Hội thảo chuyên đề cấp trường môn Tiếng Việt lớp 3.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Tham dự cuộc thi ATGT cấp cụm. 

 

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

2/11

Dự Hội nghị phòng chống tội phạm chất lượng cao

CNTT

3/11

Tổ chức chuyên đề cấp trường môn Tiếng Việt lớp 3

BGH, GV

5/11

Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của PGD

BGH, kế toán

7/11

Dự giờ trực tuyến

BGH, GV tổ 4,5

8-9/11

Dự giờ thao giảng khối 4,5

BGH, GV

10/11

Tham dự cuộc thi ATGT cấp cụm

BGH, GV, HS

12-14/11

Tiếp tục dự giờ thao giảng khối 1, 2, 3

BGH, GV

15/11

Dự gặp mặt GV Giỏi cấp Tỉnh năm học 2012-2013

Đ/c Vân Anh

16/11

Họp BGK chấm thi văn nghệ chào mừng 20-11

BGH, TPT, ĐTN

17/11

Sinh hoạt chuyên môn tổ

BGH, GV

19/11

 Thi văn nghệ, tổng kết phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo 20/11.

BGH, GV, HS

20/11

Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH, GV

21-30/11

Duy trì hoạt động chuyên môn

BGH, GV, HS

       

         

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h)

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trần Thị Kim Liên