Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 02/2015

Chương trình công tác tháng 02/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN

SỐ: 05/TB-Tr TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy An, ngày 05 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

* Trọng tâm công tác tháng 2/2015

- Tổ chức các hoạt động  mừng  Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

- Nghỉ Tết Nguyễn Đán Ất Mùi năm 2015.

- Tham dự thi đá bóng cấp cụm.

- Kiểm tra toàn diện 3 đ/c giáo viên.

Ngày

Nội dung công tác

 người thực hiện

2-6/02

Kiểm tra toàn diện 3 đ/c giáo viên

BGH, 3 tổ trưởng

9-11/02

Tổ chức cho học sinh viết thư UPU lần thứ 44

TPT, ĐTN

12, 13/02

- Tham gia dự thi bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp cụm.

- Trao quà tết cho HS khó khăn

12 HS lớp 4, 5, đ/c Lan Anh

CĐ, nhà trường

14/02-01/3

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

Toàn trường

 

Nơi nhận:

    - Trang TTDT trường

    - Các bộ phận (t/h)

    - Lưu

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Kim Liên